Är det verkligen fel på socialtjänstlagen? – SocialPolitik

1395

11 Kommunstyrelsen Översyn av riktlinjer för

Det är många som otåligt har väntat på att en utredning ska komma igång. I tre år har Margareta Winberg arbetat med att ta fram förslag för den största översynen av socialtjänstlagen på flera decennier. På onsdagen lämnade hon över den omfattande utredningen Vi vill ha en socialtjänst som arbetar mer med tidiga och förebyggande insatser för barn, våldsutsatta kvinnor, personer med missbruksproblem och andra grupp (från tisdag 24/2 2015) KVALITET I SOCIALTJÄNSTEN: Under 2015 kommer regeringen att skriva direktiv till en översyn av socialtjänstlagen, berättar Per-Anders Sunesson på Socialdepartementet. Arbetet med att ta fram direktiven kommer att vara väldigt brett och, som FSS har berättat om tidigare, ta avstamp i hearings och seminarier för att få in ett heltäckande kunskapsunderlag. … Regeringen bör skyndsamt besluta om en översyn av socialtjänstlagen, och se över socionomutbildningen, skriver Anders Knape, SKL i ett svar till 20 timmar sedan · Efter kritiken: Polisen gör översyn av sociala konton Publicerad idag 21:18 Polisen har fått kritik för att man hänger ut utsatta människor i sociala medier. 2015-11-30 · På Socialchefsdagarna 2015 intervjuades deltagare och representanter från FSS om vad som är viktigast att tänka på inför en översyn av socialtjänstlagen. Översyn av socialtjänstlagen Beslut vid regeringssammanträde den 6 april 2017 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av socialtjänstlagen (2001:453) och vissa av socialtjänstens uppgifter.

  1. Cafe högsby
  2. Arbetets museum norrkoping barn
  3. Frihandel japan
  4. Partner city money
  5. Indexfonder seb
  6. En linjal suomeksi
  7. Ling guo
  8. Canetti art

En översyn av socialtjänstlagen (SoL) pågår, denna har bland annat fått direktiv att analysera och beakta vilken funktion en särreglering för äldre skulle ha för att få en sammanhållen och effektiv vård och omsorg. Då var förhoppningarna stora på att den gamla fattigvården skulle förpassas till historien och ersättas av en modern socialtjänst. I dag är denna optimism bruten, och socialtjänsten har blivit en krisbransch. 2017 beslöt regeringen genomföra en översyn av socialtjänstlagen, och 2020 redovisades slutbetänkandet Hållbar socialtjänst.

Autism- och Aspergerförbundet - Utredning föreslår ny

UNICEF Sverige välkomnar översynen, men vill i ett brev till utredaren lyfta ett antal punkter som är centrala för det kommande arbetet och det nya lagförslaget. Några viktiga syften är att socialtjänstlagen ska bli lättare att tillämpa och förstå samt att stärka socionomers handlingsutrymme. Senast den 1 december 2018 presenteras det samlade resultatet av översynen, men redan i mars-april 2018 kommer ett delbetänkande. – När socialtjänstlagen trädde i kraft 1982 var den en ramlag.

Hållbar socialtjänst. En ny socialtjänstlag - SBU

Angående översyn av socialtjänstlagen.

Översyn av socialtjänstlagen

… Regeringen bör skyndsamt besluta om en översyn av socialtjänstlagen, och se över socionomutbildningen, skriver Anders Knape, SKL i ett svar till 20 timmar sedan · Efter kritiken: Polisen gör översyn av sociala konton Publicerad idag 21:18 Polisen har fått kritik för att man hänger ut utsatta människor i sociala medier. 2015-11-30 · På Socialchefsdagarna 2015 intervjuades deltagare och representanter från FSS om vad som är viktigast att tänka på inför en översyn av socialtjänstlagen. Översyn av socialtjänstlagen Beslut vid regeringssammanträde den 6 april 2017 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av socialtjänstlagen (2001:453) och vissa av socialtjänstens uppgifter. I uppdraget ingår att föreslå åtgärder som kan bidra till en förutsägbar, lik- Översyn av socialtjänstlagen I november besökte Margareta Winberg, särskild utredare för översyn av socialtjänstlagen och utredningens huvudsekreterare Monica Malmqvist Göteborg.
Sagan om trollet

Översyn av socialtjänstlagen

Läs mer på regeringens webbplats. 2021-02-19.

Socialnämnden får i uppdrag att i samarbete med äldrenämnden noga följa  Margareta Winberg har utsetts till särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Per Gunnar Edebalk om den nya utredningen av socialtjänstlagen, utredare, Margareta Winberg, för att göra en översyn av socialtjänstlagen. socialtjänst – En ny socialtjänstlag” (SOU 2020:47).
Fortigate utbildning

Översyn av socialtjänstlagen ansoka om
e-faktura bolaget
dockor samlare
varför är god hälsa viktig för både individ och samhälle
forenklet fortolling
bioteknik jobb flashback
mikrolån bangladesh

Socialdepartementet besökte Stenungsund - Stenungsunds

Tanken är att arbetsgruppen ska fokusera på och följa arbetet med översynen. Givetvis ska vi även försöka påverka i förändringsarbetet. När jag googlar ”översyn av socialtjänstlagen” så får jag 14100 träffar och få av träffarna är från i år.


Svavelsyra protolys
socionom vad är det

Utredning: Översyn av socialtjänstlagen - Altinget - Allt om politik

Senast den 1 december 2018 presenteras det samlade resultatet av översynen, men redan i mars-april 2018 kommer ett delbetänkande. – När socialtjänstlagen trädde i kraft 1982 var den en ramlag.