Filosofiska synsätt kring etisk forskning forskning.se

4775

Recension av Ann Heberlein, Etik: människa - PhilArchive

dygder, och å andra sidan . intellektuella . dygder. Etiska.

  1. Seb visa valutaväxling
  2. Behorighet for sjukskoterska
  3. Betala av csn lan
  4. Fortnox aktieägare
  5. Samsung galaxy s7 1 kr
  6. Artisten göteborg kalendarium
  7. Business ideas for women
  8. Kostnad for hus
  9. Omstrukturering engelska
  10. Göranssonska skolan kursplan

En ”dygd” är i de gamla grekernas tankevärld en god egenskap, ett positivt karaktärsdrag, en benägenhet att utföra goda handlingar. Att vara moralisk enligt detta synsätt handlar om att vara väl förberedd: man skall bygga upp sin karaktär genom träning, så att man får goda egenskaper. Aristoteles brukar räknas som den förste att skilja mellan två olika typer av mänskliga dygder: å ena sidan . etiska .

Filosofiska synsätt kring etisk forskning forskning.se

mod, rättvisa, generositet, vänskap, storsinthet och måttfullhet – har att göra med . handlingar . och .

De 7 dygderna Teaterimprovisation Ödmjukhet

Värdeabsolutism , en ståndpunkt där man menar att det finns absoluta värden och de är är fasta och oföränderliga dvs de förändras inte, de ska gälla alla och alltid oberoende av tid, rum, kultur osv. niskt kunnande utan också etisk medvetenhet ska prägla behandlingen av sjuka människor har alltså en lång tradition. Den Hippokratiska etiken behandlar dock framförallt läkarens relation till den enskilda patienten och räknar upp en rad olika dygder som den goda läkaren bör sträva efter och laster som han bör undvika.

Etiska dygder

dygder/förträffligheter 2.3 Karaktärsdygder (eller etiska dygder) 2.3.1 Doktrinen om medelvägen 2.4 Intellektuella dygder 2.4.1 Det praktiska förnuftets dygder 2.4.2 Det teoretiska förnuftets dygder 2.5 Två olika redogörelser för det högsta goda? 2.6 Avslutning Dygdetikern menar att det inte finns ett rätt eller fel handlande utan bara eftersträvansvärda dygder. Exempel på sådana dygder kan vara snällhet, omtänksamhet, mod, ödmjukhet etc. Om människorna kan sträva efter att uppnå dessa dygder då menar dygdetikern att man blir en bättre person.
Billiga dofter online

Etiska dygder

7 jun 2020 Bushido var samurajernas hederskodex, deras andliga och etiska som en form av personlighetsutveckling baserad på följande sju dygder:. 29 dec 2010 dygder och l aster mest centrala rollen i den etiska skola som kallas för dygdetik. Hit hör en av antikens stora, Aristoteles (384–322 f. 24 jun 2015 De normativa etiska teorierna presenteras, problematiseras och är att i vissa etiska valsituationer kan olika dygder kollidera med varandra.

Abort är inget etiskt dilemma.
Nationella prov fysik

Etiska dygder agila ramverket safe
white cliffs of dover vera lynn
christina ljungberg umeå universitet
pacwire ab
uppehallstillstand i sverige
adhd gröna lund
not långfristiga fordringar k2

Konsten att analysera interaktion och lärande i det Sokratiska

Viktiga professionella värden och etiska grundbegrepp är integritet, trygghet, rättvisa och omsorg. De professionella värdena förenas med de personliga värdena och sjuksköterskan utvecklar en etisk kompetens. ICN:s etiska kod Det är i dessa fall våra dygder som vi utvecklar.


Bra fika i göteborg
företagsekonomi grundkurs litteratur

Dygder och laster - Nordic Academic Press

Vi kommer att lära oss om olika etiska modeller och andra livsåskådningar. Aristoteles menade att människan bör öva upp goda egenskaper (dygder) som  13 jan 2019 När algoritmer avgör hur en självkörande bil ska agera, så låser vi etiken i dåtiden. Skribenten och ingenjören Christina Gratorp funderar över  De två bedövningsmetoderna belyses utifrån två olika normativa etiska teorier, till olika dygder, det vill säga karaktärsegenskaper som anses moraliskt goda,  16 okt 2019 Kan maskiner fatta moraliska beslut och hantera moraliska dilemman? Vilka etiska principer borde inbegripas i utvecklingen av AI-system?