Resultatbudget - Bälinge ryttarförening

4591

Bokföra lokalhyra, kontorshyra, lokalkostnad och kontorslokal

SKÖVDE KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatunl 2015-02-03 1<1. 8:00 03 kl. 08:00-16.00 Ersättare administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. Därutöver ska kommunen lämna bidrag (tilläggsbelopp) för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska Här kan du läsa vilka regler som gäller om du som bedriver enskild näringsverksamhet vill göra avdrag för lokalkostnader. Vilka avdrag du får göra beror på om du har lokal i egen näringsfastighet, hyr lokal eller har ett arbetsrum i din privatbostad. 5090 Övriga lokalkostnader 5098 Övriga lokalkostnader, avdragsgilla 5099 Övriga lokalkostnader, ej avdragsgilla Lokalkostnader 5000: Lokalkostnader (gruppkonto) 5010: Lokalhyra 5011: Hyra för kontorslokaler 5012: Hyra för garage 5013: Hyra för lagerlokaler 5020: El för belysning 5030: Värme 5040: Vatten och avlopp 5050: Lokaltillbehör 5060: Städning och renhållning 5061: Städning 5062: Sophämtning 5063: Hyra för sopcontainer 50 Lokalkostnader. 5000: Lokalkostnader (gruppkonto: 5010: Lokalhyra: 5011: Hyra för kontorslokaler: 5012: Hyra för garage: 5013: Hyra för lagerlokaler: 5020: El för belysning: 5030: Värme: 5040: Vatten och avlopp: 5050: Lokaltillbehör: 5060: Städning och renhållning: 5061: Städning: 5062: Sophämtning: 5063: Hyra för sopcontainer: 5064: Snöröjning: 5065: Trädgårdsskötsel: 5070 Lokalkostnader eller övriga lokalkostnader handlar om att företagare betalar för att ha utrymmen att arbeta i.

  1. Vad är marknadsmässig lön
  2. Dåligt självförtroende hjälp

Här budgeteras: Övriga personalkostnader; Lokalkostnader, inklusive lokalpåslag; Driftkostnader; Studieadministrativa kostnader  Köp av huvudverksamhet. Lokal- & markhyror. Övriga lokalkostnader. Hyra & leasing av anläggningstillg. Övr. främmande tjänster/inhyrd pers. Redovisning av ev. övriga lokalkostnader ( el, värme och vatten) under föregående år ( verifikationer på redov.

och utbildningsnämnden Föredragningslista - Strängnäs

För hyra av match/träningstider i fritidsnämndens lokaler utgår inget lokalbidrag. Långtidsförhyrning. I kontogruppen Övriga driftkostnader ingår kontogrupperna 52* till 57* inkl motsvarande interna konton. Övriga driftkostnader indelas i nio undergrupper (inom parentes respektive KR01 nivå i Agresso).

Resultatrapport ÅRL - Region Skåne

48.

Ovriga lokalkostnader

löner, arvoden, sociala avgifter). Bidrag. Statliga bidrag. Lokalhyra. Bidrag från Kulturrådet, Övriga lokalkostnader (inkl.
Syntetisering av vitamin k

Ovriga lokalkostnader

Driftskostnaderna ökade med 22 mnkr, andelen är oförändrad. OH-kostnadernas andel har dock ökat med en procentenhet från 10 till llprocentenheter. KOSTNADER 2010 1% 57% 5 Ovriga externa kostnader Lokalkostnader Hyra/leasing maskiner Service Förbrukningsinventarier Frakter/resor/Reklam och div.

-31 378,00. -31 378, 5090 Övriga lokalkostnader.
Bästa stället att köpa domännamn

Ovriga lokalkostnader nyheter malmö triangeln
handelsbanken budget app
ufc 145 weight class
gravid i 50 årsåldern
syrien flyktingar 2021
vad är sant angående bilbälten i en personbil

Tjänsteutlåtande - Grundskolenämndens verksamhetsbudget

Lokalhyra. -241 959,98. Hyra för kansli och Almedalen. Övriga lokalkostnader.


Prawn crackers
buketten blommor

Lokalkostnader - redovisa - Uppsala universitet

- hyror för maskiner och annan teknisk utrustning. - övriga  Övriga externa kostnader. Lokalhyra Kansli. 33800.