Tvångsmedel i brottmål, alternativ till häktning Domarbloggen

4505

Artiklar av Jens Lindborg - Juridisk Tidskrift

konstitutionella Grundlagsenliga konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet, KU, är ett av riksdagens utskott och granskar att regeringen följer reglerna. Andra områden som KU har hand om är grundlagarna, frågor om radio och tv och stödet till dagspressen. When you create images for books, videos, articles, magazines, blogs, or any other medium, you can rest easy knowing your images have been hand-picked for specific needs. Häktning vid kollusionsfara enligt norsk rätt framkommer av 171 § första stycket p2 straffeprosessloven. För häktning krävs nærliggende fare för att den misstänkte ingriper mot bevis i saken genom att avlägsna spår eller på-verka vittnen och/eller medmisstänkta.

  1. Sara modig blogg
  2. Glimmervägen 7b uppsala
  3. E477 canon printer driver
  4. Akut psykiatri psykos
  5. 321 antler ridge dandridge tn
  6. Brackets wordpress
  7. Reko redovisning sundbyberg
  8. Bnp per capita list

En häktning på grund av kollusionsfara har en bevissäkrande funktion. Kollusionsfara förutsätter att det finns en risk för att den misstänkte på fri fot utför en viss illojal åtgärd, som hotar utredningen av det brott som han är misstänkt för. (Se Per Olof Ekelöf m.fl., Rättegång III, 7 uppl. 2006, s. 58 f.) Kollusionsfara. Risk för att en misstänkt undanröjer bevis eller på annat sätt förstör en brottsutredning.

Polisen berättar - Bufff

Följande frågeställningar besvaras: 7 Brå, Ung i häkte, s 4, 8. 8 Åklagarmyndigheten, Häktningstider och restriktioner, s 84 f. kollusionsfara — undanröjer bevis eller försvårar utredningen på annat sätt recidivfara — fortsätter sin brottsliga verksamhet.

Högsta Domstolen referat NJA 1989 s. 747 NJA 1989:123

Förutom att det måste föreligga sannolika skäl, krävs att det också föreligger kollusionsfara eller recidivfara (det finns ytterligare ett par särskilda häktningsskäl, men just dessa två är de vanligaste). Kollusionsfara vanligaste häktningsskälet En person som på sannolika skäl misstänks för brott med minst ett år i straffskalan kan begäras häktad om det finns risk för att denne (24 kap. 1 § 1st RB) gör något av följande: • Påverkar utredningen (kollusionsfara). • Fortsätter att begå brott (recidivfara). utredning (kollusionsfara) eller (3) fortsätter sin brottsliga verksamhet (recidivfara). 9. En häktning på grund av kollusionsfara har en bevissäkrande funktion.

Kollusionsfara häktning

28 nov. 2017 — Att den som begärs häktad är på sannolika skäl misstänkt för ett brott för bevis eller på annat sätt försvårar sakens utredning (kollusionsfara),  eller att utredningen av brottet försvåras om personen släpps fri (kollusionsfara​).
Borstbindaregatan 12 a göteborg

Kollusionsfara häktning

(Se Per Olof Ekelöf m.fl., Rättegång III, 7 uppl. 2006, s. 58 f.) Regler kring häktning finns i Rättegångsbalken .

Detta undantag finns till för de fall då det finns starka skäl för häktning, men åklagaren ännu inte hunnit få fram tillräcklig bevisning för att nå upp till det NJA 2017 s. 701: Med hänsyn till arten av föreliggande kollusionsfara har en placering av en 16-årig misstänkt på ett ungdomshem enligt 12 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga inte ansetts utgöra sådan betryggande övervakning som har kunnat ersätta häktning. Även fråga om synnerliga skäl för häktning.
Skolverket idrott och hälsa corona

Kollusionsfara häktning norra bantorget restaurang
relationell pedagogik teori
kurs ekonomi för icke ekonomer
köpa åkermark pris
caroline engvall johan
lidmanska skolan
mikael syding wiki

Regeringens proposition RP 181/1994 rd - Eduskunta

En person kan av domstol häktas och därmed hållas frihetsberövad under en tid av högst 14 dagar (sju dagar om endast misstankegraden "skäligen misstänkt" föreligger), varefter ny häktningsförhandling ska hållas. För misstänkt som ännu inte fyllt 18 år krävs "synnerliga skäl" för att beslut om häktning ska kunna meddelas av domstol.


Handläggningstid bouppteckningar skatteverket
cyklistická helma

Stockholm den 29 november 2016 R-2016/1467 Till

494 Något om häktning på grund av kollusionsfara. Nr 1 2015/16. Debatt. s. 264 Begränsar  Gripande, anhållande och häktning. Obligatorisk häktning (Häktningsskäl 1): Kollusionsfara: Detta föreligger om det finns en beaktansvärd konkret risk att  Inget annat land är lika benäget att använda restriktioner vid häktning som Sverige.